Blog

Psikiyatrik Blog. Psikiyatrik Bilgi Kaynağı.

Genel

Herhangi bir ana kategori gereksinimi duymayan bölümleri içerir.

İlaçlar

Psikiyatride kullanılan ilaçlar ve etkileri.

Psikotik Bozukluklar

Psikotik Bozukluklar, temel olarak kişinin halüsinasyonlar veya hezeyanlar ile gerçeği değerlendirmede yaşadığı bozuklukların genel tanımıdır.

Duygu Durum Bozuklukları

Duygu Durum Bozuklukları, temel olarak kişinin çeşitli etmenlere bağlı ve iki uçlu şekilde olağandışı yaşadığı duygulanım bozukluklarının genel tanımıdır.

Kaygı Bozuklukları

Kaygı Bozuklukları, temel olarak kişinin içsel veya dışsal uyaranlara karşı kontrol edemediği dürtüler ve davranışlara bağlı anksiyete bozukluklarının genel tanımıdır.

Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları, temel olarak kişinin sosyal ve iş hayatına zarar veren, uzun süren ve değişmeyen anormal kişilik özelliklerini barındıran bozuklukların genel tanımıdır.

Zeka ve Bilişsel Bozukluklar

Zeka ve Bilişsel Bozukluklar, temel olarak kişinin beyninde herhangi bir sorun veya soruna bağlı anormal tepkilerin hepsini içeren beyin bozukluklarının genel tanımıdır.

Uyku Bozuklukları

Uyku Bozuklukları, temel olarak kişinin uykuya dalmada veya uykuyu devam ettirmede yaşadığı, çeşitli etmenlere bağlı bozuklukların genel tanımıdır.

Dissosiyatif Bozukluklar

Dissosiyatif Bozukluklar, temel olarak kişinin fiziksel rahatsızlık veya beyinsel bir rahatsızlıkla ilişkili sorununun olmamasına rağmen yaşanılan bozuklukların genel tanımıdır.

Somatoform Bozukluklar

Somatoform Bozukluklar, temel olarak kişinin bedensel şikayetleri ve belirtileri ile öne çıkan fakat fiziksel bir sorun saptanmayan bozuklukların genel tanımıdır.