Kişilik Bozuklukları


Paranoid Paranoid Kişilik Bozukluğu, bireyin sürekli şekilde şüphe, insanlara karşı güvensizlik, saldırgan tavırlar sergileyen ve huzursuz yapılarıyla bilinen psikolojik bir rahatsızlıktır. Şizotipal Şizotipal Kişilik Bozukluğu, bireyin çevresel tepkilere cevap vermek yerine, bu tepkileri içerisinde yaşayan ve toplumda garip sayılabilecek davranışlar sergileyen bir psikolojik rahatsızlıktır. Şizoid Şizoid Kişilik Bozukluğu, bireyin sürekli şekilde sosyallikten kaçındığı ve iletişim kurmaktan çekindiği bir psikolojik rahatsızlıktır. Borderline (Sınır) Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu, bireyin çevresi ile olan ilişkilerde, benlik algısında ve duygularında ani tutarsızlıklar bulunan bir psikolojik rahatsızlıktır. Antisosyal Antisosyal Kişilik Bozukluğu, bireyin kişilerle ilişkisinde, düşünme yapısında ve olayları algılama biçiminde sorun olan kronikleşmiş bir psikolojik rahatsızlıktır. Bağımlı Bağımlı Kişilik Bozukluğu, bireyin herhangi bir iş veya karar için başkasının ya da başkalarının desteğini almadan harekete geçemediği bir psikolojik rahatsızlıktır. Histrionik Histrionik Kişilik Bozukluğu, bireyin bütün dikkati üzerine çekmeye çalıştığı, çevresine karşı olumlu veya duygusal bir izlenim verdiği bir psikolojik rahatsızlıktır. Çekingen Çekingen Kişilik Bozukluğu, bireyin uç seviyede eleştirilmekten, onay görememekten ve reddedilmekten korktuğu, sosyal ortamda kronik şekilde utangaçlık sergileyen bir psikolojik rahatsızlıktır. Narsistik Narsistik Kişilik Bozukluğu, bireyin benmerkezci, kendine hayran ve kibirli davranışlar sergileyen, çevresine karşı empati duygusundan yoksun olan bir psikolojik rahatsızlıktır. Saplantılı Saplantılı Kişilik Bozukluğu, bireyin obsesyon düşünceleri etkisi altında kaldığı, kendi kişiliği ile bağdaşmayan davranışlar sergilediği bir psikolojik rahatsızlıktır.
Kişilik Bozuklukları kategorisi hakkında [Kişilik Bozuklukları] (1)
Narsistlik ile ilgili ilginç bilgiler :) [Narsistik] (2)
Çok çekingenim ve özgüvenim yok [Çekingen] (2)
Kız arkadaşım çok saplantılı [Saplantılı] (1)
Mastürbasyona bağımlı olma [Bağımlı] (1)
Kendimi tanrı gibi görüyorum [Narsistik] (1)
Öfke kontrolüm sıfır [Histrionik] (1)
Borderline hastasına nasıl yardımcı olabilirim? [Borderline (Sınır)] (1)
Şizotipal Kişilik Bozukluğu sebepleri ve belirtileri nelerdir? [Şizotipal] (1)
Saç koparma problemi yaşıyorum [Şizoid] (1)
Erkek arkadaşımda paranoid kişilik bozukluğu var [Paranoid] (1)
Sosyal normlara uyum sağlayamıyorum [Antisosyal] (1)