Psikotik Bozukluklar


Şizofreniform Şizofreniform, en az bir ay ve en fazla altı ay olarak süren, şizofreniye benzeyen fakat düzeldikten sonra eski işlevselliğine geri dönen bir ruh hastalığıdır. Organik Olmayan Psikoz Organik Olmayan Psikoz, genel olarak psikotik belirtilerin bireyde tam olarak karşılanmadığı durumlarda psikotik tanı olarak konulan bir ruh hastalığıdır. Maddeye Bağlı Psikoz Maddeye Bağlı Psikoz, psikoaktif maddelerin santral sinir sistemini uyarma ve diğer zihinsel işlevleri etkilemesi ile buna bağlı olarak ortaya çıkan bir ruh hastalığıdır. Organik Psikoz Organik Psikoz, beynin çalışmasına etki eden fiziksel hastalıklara bağlı ortaya çıkan ve bellek bozuklukları ile zihinsel karmaşa belirtileri gösteren bir ruh hastalığıdır. Atipik Psikoz Atipik Psikoz, tipik psikotik bozukluklara uymayan ve belirli psikoz tanılarından herhangi birine dahil edilemeyen bir ruh hastalığıdır. Şizofreni Şizofreni, bireyin gerçeklikle olan ilişkisinin ciddi ölçüde azalmasına bağlı olarak duygu, düşünce ve davranışlarda önemli şekilde bozulmalar ortaya çıkması gibi belirtiler gösteren bir ruh hastalığıdır. Şizoafektif Şizoafektif Bozukluk, hem duygu durum bozukluğunu içeren hem de psikoz içeren bir ruh hastalığıdır. Hasta birey şizofreni semptomları ile birlikte duygu durum bozukluğu semptomlarını da sahiptir.
Psikotik Bozukluklar kategorisi hakkında [Psikotik Bozukluklar] (1)
Bipolar ve sosyal medya arkadaşliği [Psikotik Bozukluklar] (1)
Şizofreni delilik mi ? Asıl deli başkaları [Şizofreni] (1)
Şizoafektif belirtileri nedir? [Şizoafektif] (2)
Şizofreniform sebebi nedir? [Şizofreniform] (1)
Şüphecilik ve panik atak sorunlarım var [Atipik Psikoz] (1)
Maddeye Bağlı Psikoz teşhisi nasıl konulur? [Maddeye Bağlı Psikoz] (1)
Halsizlik ve dalgınlık problemlerim var [Organik Olmayan Psikoz] (1)
Organik Psikozdan kimler etkilenir? [Organik Psikoz] (1)
Şizofren denilen bir hastanın aşık olma ihtimali nedir? [Şizofreni] (1)
F32 ve Türevleri Nelerdir ? [Psikotik Bozukluklar] (1)
Kardeşimi doktora götüremiyoruz. Ne yapabiliriz? [Şizofreni] (2)
Bonzai yi sürekli kullanmak psikiyatrik hastalık yaparmı [Maddeye Bağlı Psikoz] (3)