Akut veya Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nedir ?


#1

Akut veya Travma Sonrası Stres Bozukluğu, bireyin çevresel etkenler sonucu olağandışı şekilde etkilendiği, belirli bir süreç içerisinde devam eden psikolojik bir rahatsızlıktır.