Atipik Psikoz Nedir ?


#1

Atipik Psikoz, tipik psikotik bozukluklara uymayan ve belirli psikoz tanılarından herhangi birine dahil edilemeyen bir ruh hastalığıdır.