Az Bilinen Tehlike Birleşim: Bipolar ve Sosyal Fobi

blog

#1

Bazen manik depresif hastalık olarak adlandırılan bipolar bozukluk, günlük işleyişi zorlaştırabilecek şiddetli ruh hali değişimlerine neden olur. Zaman zaman, ruh hali ve enerji düzeyindeki bu değişimler çok büyük olabilir. Aşırı sosyal anksiyete, sosyal durumlarda eleştirilme veya utanma korkusu, ayrı bir kaygı bozukluğu olabilir veya bipolar bozuklukla ortaya çıkabilir. Birlikte var olduklarında ise tehlikeli bir karışım olabilirler.

Bipolar bozukluğu olan kişiler, şiddetli hüzün ve umutsuzluktan, mani olarak bilinen aşırı yüksek enerji düzeylerine, huzursuzluğa ve depresyona kadar değişen ruh hali değişiklikleri yaşarlar. İki uçlu bozuklukla birlikte sosyal anksiyeteniz olabileceğini gösteren bazı ipuçları şunlardır:

 • Panik ataklar sırasında veya bipolar bireylerde mani depresyon dönemlerinde sosyal çekingenlik.

 • Çocukluk veya erken yetişkinlik döneminde başlayan belirtiler.

 • Manik bir ruh halindeyken mevcut olan anksiyete ve uyku problemleri belirtileri.

 • Bipolar bozukluk için olağan tedavilere vücudun zayıf yanıt vermesi.

Bipolar Bozuklukta Sosyal Anksiyetenin Etkisi

Araştırmalar, bipolar bozukluğu olan kişilerin yaklaşık yüzde 20’sinin, panik atak geçirdiğini ve duygudurum bozukluğu olmayanların yüzde 1’inden daha az olduğunu göstermektedir. Araştırma ayrıca sosyal kaygının nadiren kendi başına var olduğunu göstermektedir. Çeşitli araştırmalar, sosyal anksiyetesi olan kişilerin yaklaşık yüzde 80’inin yaşamları boyunca en az bir başka zihinsel bozukluğa sahip olduğunu bulmuştur.

Hem bipolar bozukluğa hem de sosyal kaygıya sahip olmanın tehlikelerinden bazıları:

 • Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, hem anksiyete hem de bipolar bozukluğu olan kişilerin, intihar davranışlarını, bipolar bozukluğu olan bireylere göre daha fazla gösterdikleri bulunmuştur.

 • Hem bipolar bozukluğu hem de sosyal kaygıları olan kişilerin, alkol ve ilaçları kötüye kullanmaları daha olasıdır; bu da her iki rahatsızlığın belirtilerini kötüleştirebilir.

 • Sosyal anksiyete bipolar hastalığı tedavi etmeyi zorlaştırır.

 • Her iki bozukluğu olan bireyler, günlük yaşam ölçümlerinin tek başına bipolar bozukluğu olan insanlara göre daha kötü puan almaktadır.

Sosyal Anksiyete ve Bipolar Bozukluk Neden Birlikte Oluşur?

Sosyal anksiyete ile bipolar bozukluk arasında bir ilişki olduğu açıktır, ancak birinin diğerine yol açıp açmadığı ya da ortak nedenleri ve birlikte var olup olmadığı net değildir.

Bazı araştırmalar şunları gösteriyor:

 • Bipolar bozukluğu olan kişilerde, yaşamlarının erken dönemlerinde erkeklerin neden olduğu travmatik deneyimler yaşadıkları ve bunun da sosyal anksiyeteye yol açtığı gözlenmiş.

 • Bipolar bozukluğu olan kişiler, semptomlarının bir kısmını kontrol etmek için alkol veya ilaçları kötüye kullanabilirler. Kötüye kullanım ve bağımlılık sosyal kaygı bozukluğunu daha da kötüleştirebilir.

 • Her iki bozukluk da ailelerde etkili olmakta, çünkü çalışmalar bipolar bozukluğu olan kişilerin aile üyelerinin de daha yüksek oranda anksiyete bozukluğuna sahip olduklarını göstermektedir.

Bipolar Bozukluğun Sosyal Anksiyete ile Birlikte Tedavisi

Sosyal anksiyete ve bipolar bozukluğunuz varsa, tedavinin başarılı olması için her iki bozukluğun da ele alınması gerekir. Bu genellikle ilaç tedavisi ve konuşma terapisinin bir kombinasyonunu gerektirir. Çoğu durumda, her iki bozukluğun tedaviside başarılı olabilir.

Tedavi seçenekleri şunları içerir:

Duygu Durum Düzenleyici ilaçlar: Bu ilaçlar genellikle bozukluğun bipolar kısmını tedavi etmek için kullanılır. Bipolar bozuklukta kullanılan duygudurum dengeleyici örnekleri arasında lityum, valproat ve olanzapin bulunur.

Antidepresanlar: Bu ilaçlar sosyal anksiyete bozuklukları için iyi etki gösterir, ancak bipolar bozuklukta çok dikkatli kullanılmalıdırlar. Çünkü bazı bipolar semptomları daha da kötüleştirebilirler. Bu nedenle doktorlar antidepresanları önermeyebilir veya daha düşük dozlarda kullanmanızı isteyebilirler.

Benzodiazepinler: Bu ilaçlar anksiyete için ve bipolar bozukluk için etkili olabilir, ancak fiziksel bağımlılığa neden olabileceğinden, madde bağımlılığı öyküsü olan herkes tarafından dikkatli kullanılmalıdır.

Psikoterapi: Konuşma terapisinin, sosyal anksiyete bozukluğunu tedavi etmek için çok etkili olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle bilişsel-davranışçı terapi (BDT) ile birlikte ilaç tedavisini birlikte yürüten kişilerde daha hızlı düzelme gözlenmiştir. BDT, düşünce kalıplarını değiştirmek ve zayıf yanıtları daha sağlıklı yanıtlarla değiştirmek için sosyal kaygıları olan insanlara öğretir. Yardım edebilecek diğer konuşma terapileri, aile terapisini ve rahatlama eğitimini içerir.

Yaşam tarzını değiştir: Düzenli bir program tutmak, yeterli uyku almak ve stres yaratan olaylardan kaçınmak her iki bozukluk için de yararlı olabilir. Düzenli egzersiz yapmak, alkol ve uyuşturucudan kaçınmak da çok önemlidir.

Bipolar bozukluk ve sosyal anksiyete bozukluğu sıklıkla birlikte görülür. Sosyal anksiyetenin eklenmesi, intihar ve alkol ve madde kötüye kullanımı riskinin artmasına neden olmakta ve genellikle bipolar ile uğraşmayı daha zor hale getirmektedir. İyi haber, her iki bozukluğun da tedavi edilebileceğidir. Doğru tedavi kombinasyonu, yaşam tarzı değişiklikleri ve psikoterapi ile bu bozukluklara sahip çoğu insan iyileşebilmektedir.

Psikiyatrik Blog.
Psikiyatrik Bilgi Kaynağı.