Bipolar Tedavisini Destekleyici Yeni Bir Umut

blog

#1

Harvard Tıp Okulu’nun bir üyesi olan McLean Hospital’daki araştırmacılar, ilk kez bilgisayarlı beyin eğitiminin bipolar bozukluğu olan bireylerde bilişsel becerilerin artmasına neden olabileceğini keşfettiler. (yazının sonunda araştırmada kullanılan uygulamaların linkleri verilmiştir.)

The Journal of Clinical Psychiatry dergisinin 17 Ekim 2017 tarihli sayısında yayınlanan bir makalede, araştırmacılar, beyin egzersizlerinin bipolar bozukluğu olanlara günlük hayatta daha etkili bir şekilde yardımcı olmak için etkili bir farmasötik olmayan tedavi olabileceğini ileri sürüyorlar.

“Bellek, yürütme işlevi ve işlem hızı ile ilgili sorunlar, bipolar bozukluğun sık görülen semptomlarıdır ve bireyin günlük işleyişi ve genel yaşam kalitesi üzerinde doğrudan ve negatif bir etkiye sahiptir,” diyor. McLean’ın şizofreni ve bipolar bozukluk programlarından biri ve Harvard Tıp Okulu’nda yardımcı doçent. Lewandowski, “Bu bilişsel bozuklukların iyileştirilmesi, bipolar bozukluğu olan hastalara toplumda gelişebilme becerilerini geliştirmede yardımcı olmak için çok önemlidir.”

Lewandowski ve meslektaşları, önceki çalışmalardan, bu tür müdahalenin şizofreni hastalarının bilişsel işlevleri iyileştirmelerine yardımcı olduğunu belirtiyor. Lewandowski, “Bipolar bozukluk ve şizofreni arasında bilişsel belirtilerde önemli bir çakışma var.” dedi.

Bu nedenle araştırmacılar, beyin egzersizlerinin bipolar popülasyondaki etkisini test etmeye karar verdiler. Rastgele olarak 18-50 yaşları arasındaki bipolar bozukluğu olan hastaları, bir müdahale grubuna ya da aktif bir karşılaştırma grubuna ayırdılar.

Müdahale grubundan, 24 hafta boyunca toplam 70 saat boyunca BrainHQ adlı çevrimiçi testleri ve uygulamalarından oluşan özel bir zihinsel egzersiz kullanması istendi. Bu alıştırmalar, bilişsel temelleri güçlendirmek için tedavide daha temel bilişsel süreçleri hedefleyen ve sonradan programda daha karmaşık bilişsel işlevlere odaklanan eğitime geçerek süreci tamamlamaları sağlandı. Kontrol grubundan, haritalardaki yerleri belirlemek, temel matematik problemlerini çözmek ya da popüler kültürle ilgili soruları yanıtlamak gibi, sınav tarzı oyunlara odaklanan bilgisayarlı alıştırmalarda eşdeğer bir süre geçirmesi istendi.

Araştırmanın sonunda, müdahale grubundaki katılımcılar, bilişsel hız, görsel öğrenme ve hafıza gibi belirli alanlardaki genel bilişsel performanslarında ve önemli iyileşmelerde bulundukları gözlendi. Lewandowski, “Müdahale grubu tedavinin bitiminden altı ay sonra bilişsel iyileşmeleri sürdürdü ve bazı bölgelerde de devam eden iyileşmeler gösterdi.”

Lewandowski, “bu tip ilaç dışı müdahalenin bipolar bozukluğu olan hastalarda bilişi önemli ölçüde artırabildiğini” gösterdiği için bipolar tedavisinde bir umut olabileceğini belirtti. "Bu bulgular, beynin bilişsel görevleri yerine getirebildiği zaman, hastaların tedaviyi bıraktıktan sonra bile bu süreçleri güçlendirmeye devam edeceğini ileri sürüyor.” Ek olarak Lewandowski, "Araştırma, ekonomik ve kolay erişilebilir web tabanlı müdahalelerin geniş bir hasta grubu için etkili olabileceğini gösteriyor.” dedi.

Lewandowski, bu bilişsel becerilerdeki gelişmelerin, bipolar bozukluğu olan hastalarda iş ve boş zaman aktivitelerini ve günlük işleyişini nasıl etkilediğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.

Android için uygulama linki : BrainHQ

İOS için uygulama linki : BrainHQ

Psikiyatrik Blog.
Psikiyatrik Bilgi Kaynağı.