F32 ve Türevleri Nelerdir ?


#1

F32 Depresif nöbet

Hafif, orta veya ağır nöbetler tipiktir. Hasta duygu durum çökmesi, enerji azlığı ve aktivitedeki azalmadan şikayetçidir. Haz alma kapasitesi, ilgi ve konsantrasyon düşmüştür. En az hareket sonunda dahi kayda değer bir yorgunluk yaygındır. Uyku sıklıkla bozulmuştur. İştah azalmıştır. Kendine güven hafif nöbetlerde dahi hemen daima düşmüştür.
Bazı suçluluk fikirleri veya değersizlik düşünceleri sık bulunur. Duygu durum çöküntüsü günden güne küçük değişiklikler gösterir. Olaylara cevapsızdır. “Somatik” olarak adlandırılan belirtiler tarafından eşlik edilebilir. Bunlar; ilgi ve haz veren duyguların kaybı, olağan zamandan sabahları saatler önce uyanma. Sabahta depresyonun ağırlaşması kayda değer psikomotor gerilik, ajitasyon, iştahın kaybı, ağırlık kaybı, libido kaybı. Belirtilerin ciddiliği ve sayısına bağlı olarak, bir depresif nöbet hafif, orta veya ileri olarak tanımlanabilir.

Dahil:
tek nöbet:
depresif reaksiyon
psikojenik depresyon
reaktif depresyon

Hariç:
uydurma bozukluk (F43.2)
yineleyen depresif bozukluk (F33.-)
F91.- deki davranış bozukluğu ile birlikte olduğu zaman (F92.0)

F32.0 Hafif depresif nöbet
Belirtilen iki veya üçünden fazlası şu anda genellikle vardır. Hasta genellikle bunlar tarafından sıkıntılıdır. Fakat çok aktiviteleri sürdürebilecektir.

F32.1 Orta depresif nöbet Dört veya daha çok sayıda belirtiler genellikle vardır. Hasta olağan aktivitelerini sürdürmede muhtemelen büyük güçlüğe sahiptir.

F32.2 Psikotik belirtisiz ağır depresif nöbet
Ağır belirtili depresyonların nöbeti belirgin ve sıkıntılıdır. Kendine güven kaybı tipiktir. Değersizlik ve suçluluk hissi vardır. İntihar düşüncesi ve eylemleri sıktır. “Somatik” belirtiler genellikle vardır.

Ajite depresyon, psikotik semptomsuz tek nöbet
Majör depresyon, psikotik semptomsuz tek nöbet
Vital depresyon, psikotik semptomsuz tek nöbet

F32.3 Psikotik belirtili ağır depresif nöbet

F32.2 de tarif edildiği gibi depresyonun bir nöbetidir. Hallusinasyonlar, hezeyanlar, psikomotor gerilik vardır. Veya öyle ağır stupor vardır ki olağan sosyal aktiviteler imkansızdır. Hayatı tehlikeye atan intihar, dehidrasyon veya açlık olabilir. Hallusinasyonlar ve hezeyanlar duygu durum benzeri olabilir veya olmayabilir.

Tek nöbet, psikotik belirtili majör depresyon
Tek nöbet, psikojenik depresif psikoz
Tek nöbet, psikotik depresyon
Tek nöbet, reaktif depresif psikoz

F32.8 Depresif epizodlar, diğer
Atipik depresyon
Maskeli depresyon, tek nöbet BŞT

F32.9 Depresif nöbet, tanımlanmamış
Depresyon BŞT
Depresif bozukluk BŞT