Kaygı Bozuklukları kategorisi hakkında


#1

Kaygı Bozuklukları, temel olarak kişinin içsel veya dışsal uyaranlara karşı kontrol edemediği dürtüler ve davranışlara bağlı anksiyete bozukluklarının genel tanımıdır.