Mental Retardasyon Nedir ?


#1

Mental Retardasyon, genellikle bireyde gelişim döneminde ortaya çıkan, uyumsal davranışsal bozulmaya sebep olan ve ortalama zihinsel foksiyonların altında olma durumunu tanımlayan rahatsızlıktır.