Organik Olmayan Psikoz Nedir ?


#1

Organik Olmayan Psikoz, genel olarak psikotik belirtilerin bireyde tam olarak karşılanmadığı durumlarda psikotik tanı olarak konulan bir ruh hastalığıdır.