Organik Psikozdan kimler etkilenir?


#1

Organik psikozların görülme sıklığı nedir ve kimler etkilenir? İlk olarak hangi yaşlarda ortaya çıkar ve kesin olarak belli belirtileri var mıdır? Aynı zamanda organik psikozları sınıflandırmamız mümkün mü yoksa her türlü psikoz tek bir kategoride mi görülür? Aynı zamanda kişinin bunları hissedebilmesi mümkün müdür?