Ruhsal Bozukluk ve Esrar İlişkisi

blog

#1

Son yapılan çalışmalar gösteriyor ki, uzun dönem boyunca esrar kullanımının ruh sağlığı için olumsuz etkileri hakkında oldukça fazla bilgi sunmakta. Özellikle esrarın beyinde yer alan beyin ödül sisteminin değişmesine bağlı kişide olumsuz ruh halini arttırdığı ve motivasyonu düşürdüğüne dair çok önemli kanıtlar bulunmuştur.

Beyin ödül sisteminde önemli yer tutan dopamin hormonu beyinde öğrenme, duygu, motivasyon ve hareket gibi kilit öneme sahip bir hormondur. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki esrar kullanımı beyinde bulunan dopamin düzeyini önemli ölçüde düşürdüğüne işaret ediyor.

Buna bağlı olarak düşük dopamin düzeyi kişide duygudurum bozuklukları, depresyon, motivasyon sorunu ve yorgunluk ile doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden sadece esrar kullanımı değil diğer madde kullanımı alışkanlıklarını bırakmak için ne olursa olsun geç olmadan en yakın sağlık kuruluşuna gitmekte mutlaka fayda var.

Psikiyatrik Blog.
Psikiyatrik Bilgi Kaynağı.