Saplantılı Kişilik Bozukluğu Nedir ?


#1

Saplantılı Kişilik Bozukluğu, bireyin obsesyon düşünceleri etkisi altında kaldığı, kendi kişiliği ile bağdaşmayan davranışlar sergilediği bir psikolojik rahatsızlıktır.