Şizoafektif Nedir ?


#1

Şizoafektif Bozukluk, hem duygu durum bozukluğunu içeren hem de psikoz içeren bir ruh hastalığıdır. Hasta birey şizofreni semptomları ile birlikte duygu durum bozukluğu semptomlarını da sahiptir.