Şizofreni Nedir ?


#1

Şizofreni, bireyin gerçeklikle olan ilişkisinin ciddi ölçüde azalmasına bağlı olarak duygu, düşünce ve davranışlarda önemli şekilde bozulmalar ortaya çıkması gibi belirtiler gösteren bir ruh hastalığıdır.