Şizofreniform sebebi nedir?


#1

Şizofreniform’un nedeni nedir? Kısa ya da uzun sürdükten sonra kesin olarak tedavisi mümkün olur mu? Hasta ilk günkü haline geri dönebilir mi? Şizofreniform’un isminden şizofreni ile sıkı bir ilişkisi olduğu kanaatine vardım peki şizofreni ile ilişkisi ne kadardır? Örneğin benim dedem şizofreni hastası olursa benim veya ilerleyen neslin genler sebebiyle şizofreniform bozukluğuna yakalanma olasılığı nedir?