Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedir ?


#1

Şizoid Kişilik Bozukluğu, bireyin sürekli şekilde sosyallikten kaçındığı ve iletişim kurmaktan çekindiği bir psikolojik rahatsızlıktır.