Yaşlılık ve Depresyon İlişkisi Testi

blog

#1

Bu test, yaşlı hastalarda depresyon taraması yapılması için 1983 yılında Yesavage ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. 1991 yılında ise kullanım kolaylığı açısından Burke ve arkadaşları tarafından 15 soruluk kısa formun geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmıştır. Geriatrik depresyon skalası kısa formu, hızlı ve kolay uygulanabilir bir tarama testi olmasıdır. Testte beş puan ve üzeri, hastanın depresyonla ilişkisi olabileceğini gösterebilir. Fakat yine de en doğru sonuç için hastanın kliniği ile değerlendirilmesi gerekir.

Bu testin demanslı hastalara uygulanabilir olması da bir avantajıdır. Testin Türkiye’deki geçerlilik ve güvenilirliği Ertan ve Eker tarafından 30’u depresyonlu 276 hasta üzerinde 2000 yılında araştırılmış ve Türkiye’deki depresyonun taramasında ve kullanılmasında güvenilir olduğu saptanmıştır.

Kaynak: http://ichastaliklaridergisi.org/managete/fu_folder/2008-01/html/2008-15-1-005-013.htm

Psikiyatrik Blog.
Psikiyatrik Bilgi Kaynağı.