Yeni Araştırmalar Akıl Sağlığı için Uykunun Önemini Vurguluyor

blog

#1

Uzun mesafeli bir uçuşa adım attıysanız veya gece vardiyasında çalışmışsanız, muhtemelen ruh haliniz, konsantrasyonunuz ve genel refahınızdaki değişiklikleri fark etmişsinizdir. Bu değişiklikler, doğal uyku-uyanıklık döngüsünüzde, “sirkadiyen ritim” inizde ki rahatsızlıkların bir sonucudur. Ve bu döngünün kesintileri, sadece biraz karamsarlık ya da dikkati dağıtmadan daha kötü sonuçlara yol açabilir. Son araştırmalarımız, depresyon ve bipolar bozuklukta artmış risk ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Sirkadiyen ritimler, kabaca 24 saatlik bir döngüde tekrarlayan biyolojik veya davranışsal süreçlerdeki varyasyonlardır. Bu ritimler vücut ısısında, hormon salgılanmasında ve dinlenme-aktivite modellerinde ortaya çıkar. Fiziksel ve zihinsel sağlığımız için temel olduğu düşünülür.

Önceki çalışmalar, sirkadiyen ritimlere ve akıl sağlığına yapılan aksaklıklar arasındaki ilişkiyi araştırmış, ancak sadece öznel (kendi kendini raporlayan) uyku ve aktivite ölçümlerini kullanarak sınırlı kalmıştır ve tipik olarak çok küçük örnekler kullanmışlardır. Ayrıca, bu daha önceki çalışmaların çoğu, çocukluk çağı travması gibi zayıf zihinsel sağlığı açıklayabilecek diğer yaşam tarzı faktörlerini doğru bir şekilde hesaba katmamıştır.

Bu konuları The Lancet Psychiatry’de yayınlanan çalışmamızda (İngiltere Biyografisinden alınan 91.000’den fazla katılımcı) büyük bir örnek kullanarak ve katılımcıların aktivitesini objektif olarak elektronik bileklik takan faaliyet izleyicileri ile ölçerek ele aldık. Ayrıca, katılımcıların zihinsel sağlık durumlarını veya bilişsel işlevlerini başka türlü açıklayabilecek çeşitli faktörleri de dikkate aldık.

Sirkadiyen ritimlere yönelik rahatsızlıkların ( özellikle de dinlenme saatlerinde veya gün boyunca hareketsiz kalırken artan aktiviteyi ) daha yüksek duygudurum bozuklukları (depresyon ve bipolar bozukluk gibi), daha kötü öznel iyi hissetme ve daha yavaş duygularla ilişkili olduğunu bulduk. Bu değişiklikler yaş, cinsiyet, sigara içme durumu, alkol tüketimi, ortalama aktivite düzeyleri, eğitim, vücut kitle indeksi ve çocukluk çağı travması ile açıklanamamıştır.

Genel olarak, bulgularımız bozulmuş bir sirkadiyen ritim bozuk zihinsel sağlık ve esenlik ile ilişkili olduğu fikri için güçlü bir destek sağlamaktadır. Ayrıca, bir dijital aktivite izleyicisi kullanılarak ucuz ve kolay bir şekilde ölçülebilen günlük aktivite düzeylerinin, insanların depresyon veya bipolar bozukluk geliştirme riski değerlendirmek için kullanılabileceğini de öne sürmektedirler.

Bu bulgular, özellikle geceleri olmak üzere suni ışığa olan bağımlılığın artması, rahatsız edilen sirkadiyen ritimlerle ilişkili olduğundan, halk sağlığı açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Bunun nedeni, geceleri yüksek miktarda yapay ışığa maruz kalan insanların ritimlerini doğal günışığı döngülerine eşitleyememeleridir.

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin 2030 yılına kadar şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu, çoğu insanın sirkadiyen bozulmayı ve uzatma yoluyla zayıf zihinsel ve fiziksel sağlığa zararı arttırabilecek koşullara maruz kalacağı anlamına gelir.

Yeni çalışmamızın bize söyleyemediği şey nedenselliğin yönüdür. Sirkadiyen bozuklukların kötü ruhsal sağlık ve esenliğe yol açıp açmadığını, duygudurum bozukluklarının sirkadiyen bozulmaya yol açıp açmadığını veya her ikisinin de diğer paylaşılan genetik veya çevresel faktörlerle bağlantılı olup olmadığını bilmiyoruz.

İngiltere’nin Biyobank’ındaki aynı kişileri takip eden gelecekteki uzun vadeli çalışmaların, neden ve etki konusunu daha ayrıntılı bir şekilde ele alabileceğini umuyoruz. Örneğin objektif olarak ölçülen sirkadiyen bozulmanın yeni tanıları veya yeni duygudurum bozuklukları epizodlarını öngörüp öngöremeyeceğini incelemek önemlidir. Ayrıca, duygudurum bozukluğu hastalarında sirkadiyen ritmlerin stabilize edilmesinin, semptomların ve iyi oluşun artmasına yol açıp açmayacağını bilmek de yararlı olacaktır.

Uzun zamandır uyku ve sirkadiyen fonksiyonun fiziksel sağlık için önemli olduğunu biliyoruz, ancak şimdi ruh sağlığı için de önemini fark etmeye başlıyoruz. Araştırma grubumuzun çalışmalarının bir kısmı, sirkadiyen bozulma ve zihinsel sağlık durumunu ilişkilendiren mekanizmaları daha iyi anlamak ve bu yeni bilgiyi majör depresyon ve bipolar bozukluk gibi durumlar da yeni tedaviler geliştirmek için kullanmaktır.

Kaynak: weforum

Psikiyatrik Blog.
Psikiyatrik Bilgi Kaynağı.